SIBA COLLEGE

SIBA เสริมความรู้คนทำงานเปิดคอร์สระยะสั้น Microsoft office camp

SIBA COLLEGE

“SIBA” สถาบันการศึกษายุคใหม่ เน้นการเรียนการสอนคุณ […]

เรียนระบบทวิภาคี สู่การทำงานจริง

เรียนระบบทวิภาคี

ทวิภาคี เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย มีรายได้ ใม่ตกงานแน่นอน […]

“จบ ม.3 เรียนต่ออะไรดี”

จบ ม.3 เรียนต่ออะไรดี

จบ ม.3 เรียนต่ออะไรดี เพราะ ม.ปลาย สายวิทย์ ไม่ได้เหมาะ […]

ประกาศสำนักบริหารวิชาการ : ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศสำนักบริหารวิชาการ : ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 1 SIBA College

รายละเอียดทุนการศึกษา โครงการ SIBA 60 ปี 60 ทุน

60 ปี 60 ทุน SIBA College

8 อาชีพสุดปัง หลังโควิด-19

8 อาชีพสุดปัง หลังโควิด 19

SIBA เปิดกลยุทธ์เน้นการศึกษาแนวใหม่ REAL LIFE EDUCATION

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA เปิดกลยุทธ์เน้นการศึกษาแนวใหม่ REAL LIFE EDUCATION 2 SIBA College

SIBA สถาบันการศึกษาสายอาชีพพร้อมรับยุคดิจิทัลด้วยหลักสู […]

ประกาศสำนักบริหารวิชาการ : ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศสำนักบริหารวิชาการ : ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 3 SIBA College

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID 19

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID 19 4 SIBA College

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 : สำนักบริหารวิชาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 : สำนักบริหารวิชาการ 5 SIBA CollegeTagged
Scroll Up
X