The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

ระบบ บัณฑิตพรีเมี่ยม (Bundit Premium)

หน้าหลัก       หลักสูตร       ระบบ บัณฑิตพรีเมี่ยม (Bundit Premium)

บัณฑิตพรีเมี่ยม

โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม สำหรับนักศึกษาปวส. เป็นการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีต้นแบบจากประเทศเยอรมัน
ใช้แนวคิด Work-based learning (WBL) หรือการเรียนรู้ควบคู่กับ การทำงานในสัดส่วนที่เท่ากัน ระหว่าง ทฤษฎี และปฏิบัติ แนวคิดดังกล่าว นำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การทำงานกับ การเรียน Work-Integrated learning (WIL) ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรระดับสากล

ได้รับการออบแบบให้ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ เตรียมความพร้อม นักศึกษาเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน ด้วยสมรรถนะครอบคลุมครบถ้วน ทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะชีวิต ตอบสนองความต้องการของ ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลาย

หล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกร อาทิการเรียนรู้แบบโครงการ แบบแก้ปัญหา และแบบสร้างองค์ความรู้ เป็นต้น

SIBA ได้ทำความร่วมมือกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปวส. สาขาการตลาด
รับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน. (ม.6) หรือ เทียบเท่า

มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
  • ทุนการศึกษา ภาคเรียนละ 7,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถกู้กยศ. ได้เต็มจำนวน
  • ศึกษาต่อระดับปริญญตรี ได้ทุกสถาบัน
  • เมื่อสำเร็จการศึกษา บรรจุเข้าทำงานกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
  • เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
  • เป็นเจ้าของเซเว่นอีเลฟเว่น
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

แผนการเรียน

เรียนที่ SIBA college สนุก และดีกว่าที่คิด

ฟรี! รถรับส่งจาก MRT (สถานีพหลโยธิน) และสะดวกสบายกับการเชื่อมต่อด้วย BTS (สถานีพหลโยธิน 24)

เลขที่ 2 ซอย 24 ถ.พหลโยธิน จอมพล จตุจักร กทม. 10900 โทร. 0 2939 3000