The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ

หน้าหลัก       หน่วยงานภายใน       สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ความเป็นมา

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า กิจการลูกเสือไทย จัดไว้เป็นวิชาบังคับมีกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ ตามขั้นตอน เมื่อการลูกเสืออยู่ในระบบราชการ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ จะเป็นไปตามขั้นตอนไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ด้วยเหตุผลดังกล่าว ครูเพทาย อมาตยกุล จึงได้ริเริ่มจัดตั้งสโมสรลูกเสือกรุงเทพขึ้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2502 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง

นับเป็นสโมสรลูกเสือแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยจดทะเบียนเป็นรูปสมาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือ พัฒนาและปรับปรุงกิจการลูกเสือให้ทันสมัย และมากด้วยคุณภาพ ทัดเทียมกับลูกเสือต่างประเทศ ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การบำเพ็ญประโยชน์ การฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือ นายหมู่ลูกเสือ และวิชาผู้กำกับลูกเสือประเภทต่าง ๆ ประการสำคัญเป็นองค์กรแม่แบบให้ลูกเสือในแต่ละจังหวัด ได้เริ่มจัดตั้งสโมสรลูกเสือเช่นเดียวกัน

กิจการสโมสรลูกเสือกรุงเทพ เจริญก้าวหน้าเป็นตัวอย่างทั้งด้านระเบียบวินัย และมีกิจกรรมให้ลูกเสือทุกเหล่า แม้จะใช้ชื่อว่ากรุงเทพ งานของสโมสรก็ได้เข้าไปฝึกอบรมให้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ติดต่อขอความร่วมมือมา จนเกือบทุกจังหวัด ปี พ.ศ.2526 ครูเพทาย ได้ริเริ่มจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แห่งประเทศไทยขึ้น ณ ค่ายพระราชนิเวศน์มฤคทายวรรณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้ก่อตั้งขึ้น มาครบ 20 ปี และร่วมเฉลิมฉลองลูกเสือโลก ครบ 75 ปี โดยเรียกชื่อว่า งานชุมนุมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ภายใต้คำขวัญว่า “สร้างง่าย ๆ ได้สนุก คือลูกเสือ”

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ เป็นสโมสรลูกเสือแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้เปิดการอบรมให้กับลูกเสือ เนตรนารีในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นสโมสรแรกๆ ที่จัดการอบรมดังกล่าว เช่น วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย วิชาลูกเสือจราจร วิชาลูกเสือราชประชานุเคราะห์ วิชาลูกเสือขี่ม้า และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งการเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับต้น ระดับสูง ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึก และระดับผู้อำนวยการฝึก รวมทั้งการจัดสัมมนานายกสมาคม สโมสรลูกเสือทั่วประเทศ ที่ทำเนียบรัฐบาล การจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หลายครั้ง

ผลงานของสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ได้เป็นที่ประจักษ์ในวงการลูกเสือไทย และต่างชาติ จนได้รับพระกรุณาธิคุณรับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สิ่งที่ครูเพทาย รักและมีความผูกพันตลอดชีวิตการเป็นลูกเสือ คือการเดินทางไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือในต่างประเทศทั่วโลก และเป็นผู้แทนจากคณะลูกเสือแห่งชาติเข้าร่วมประชุมสมัชชาลูกเสือ กรรมการลูกเสือโลก หลายคราว การเดินทางทุกครั้งครูเพทายจะได้รับของที่ระลึกทางด้านลูกเสือไม่ว่าจะเป็น แบดจ์ลูกเสือจากนานาชาติ ของที่ระลึกเกี่ยวกับลูกเสือ หรือประเทศที่ไปเยือนนั้นๆ ซึ่งมีความทรงจำอันมีค่าทุกชิ้น สิ่งเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ พหลโยธิน 24 โดยใช้ชื่อว่า “KRU BHETHAI SCOUT COLLECTIONS” ห้องสะสมของที่ระลึกลูกเสือ ซึ่งมีลูกเสือจากทั่วโลก และลูกเสือไทย บุคคลสำคัญ ได้แวะเวียนเข้ามาชมเป็นประจำ ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้เข้ารับชมแล้ว