The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

หน้าหลัก       ข่าวสารอัพเดต       รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
22-09-2023
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
SIBA จัดพิธีทำบุญและพิธีแสดงความยินดีแด่ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
22-09-2023
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
นศ. SIBA คว้ารางวัลเหรียญทอง ผลิตคลิป/หนังสั้น ระดับภาค
18-08-2023
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
SIBA ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคุณภาพ เข้ารับประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
23-03-2023
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ขอแสดงความยินดี อาจารย์จากSIBA ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
17-02-2023
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
นักศึกษา SIBA เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ทักษะความรู้ทางการเงิน “FIN.ดี WE CAN DO!!! X อวท ระดับชาติ”
03-02-2023