ผู้สนใจสมัคร

นักศึกษาปัจจุบัน
ครู และบุคลากร

The School for Future Citizens

ระบบปกติ

หลักสูตรปวช./ปวส. ภาคภาษาไทย

ระบบสมทบ

หลักสูตร ปวช./ปวส.
รอบค่ำและวันอาทิตย์

ระบบทวิภาคี

หลักสูตรปวส.
เรียน 1 ปี ทำงาน 1 ปี

International

หลักสูตร ปวช./ปวส. ภาคอังกฤษหรือจีน

ศูนย์ทดสอบ

ทดสอบวัดระดับความรู้ ภาษา และ คอมพิวเตอร์

หลักสูตรระยะสั้น

เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นได้ใบประกาศนียบัตร

บริการอาคาร สถานที่

ให้บริการเช่า ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

ธุรกิจและบริการ

บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับทุกความต้องการ

News Update X SIBA Story

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X