ผู้สนใจสมัคร

นักศึกษาปัจจุบัน
ครู และบุคลากร

The School for Future Citizens

ระบบปกติ

หลักสูตรปวช./ปวส. ภาคภาษาไทย

ระบบสมทบ

หลักสูตร ปวช./ปวส.
รอบค่ำและวันอาทิตย์

ระบบทวิภาคี

หลักสูตรปวส.
เรียน 1 ปี ทำงาน 1 ปี

International

หลักสูตร ปวช./ปวส. ภาคอังกฤษหรือจีน

ศูนย์ทดสอบ

ทดสอบวัดระดับความรู้ ภาษา และ คอมพิวเตอร์

หลักสูตรระยะสั้น

เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นได้ใบประกาศนียบัตร

บริการอาคาร สถานที่

ให้บริการเช่า ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

ธุรกิจและบริการ

บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับทุกความต้องการ

News Update X SIBA Story

SIBA College จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดีองค์อุปถัมภ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ