ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้วโพธิ์ไทร

SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 18 SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA ร่วมพิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563