Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์

รอบรั้วโพธิ์ไทร

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 21 SIBA College

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA ร่วมพิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563