ติดต่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
แสดงแผนที่บน Google Map

Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ :  02 939 2853 – 55
โทรสาร :  02 512 3722

mrta_notecontact
ติดตามข้อมูลการดำเนินงานก่อสร้างได้ที่  www.mrta-greenlinenorth.com

ส่งข้อความถึง SIBA College

Scroll Up