ระบบ ศูนย์ทดสอบ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบฯ จากสำนักงานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ กทม.023/2548 เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ผ่านการทดสอบให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน พร้อมผลักดัน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเพิ่มความรู้ ความสามารถของตนเองเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงาน

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับอนุญาตให้เปิดทดสอบมาตรฐาน 6 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ระดับ 1 (MS Word)
2. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ตารางทำการ ระดับ 1 (MS Excel)
3. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงาน ระดับ 1 (MS Powerpoint)
4. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ กราฟิก ระดับ 1 (PhotoShop)
5. สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
6. สาขาอาชีพพนักงานการบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม ระดับ 1
7. สาขาอาชีพผู้ช่วยงานแม่บ้าน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา. โทร. 02 939 3000 ต่อ 6603 (วันเวลาราชการ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X