02 939 3000

อบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก2015

รอบรั้วโพธิ์ไทร

SIBA College ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

Scroll Up