รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร ดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ และครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

SIBA College ส่ง 3 นักศึกษาท่องเที่ยว คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “แฟนพันธุ์แท้แหล่งท่องเที่ยว” โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ RT62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เชิญรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ มอบแก่นักศึกษา SIBA และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันต่างๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ

Scroll Up