สโมสรลูกเสือกรุงเทพ

รอบรั้วโพธิ์ไทร

สำเร็จหลักสูตรลูกเสือขี่ม้า และบำรุงรักษาม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 24 ประจำปี 2561 ผู้สำเร็จเข้ารับมอบวุฒิบัตร จากกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ซึ่งจัดโดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ

รอบรั้วโพธิ์ไทร

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา หลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24

รอบรั้วโพธิ์ไทร

“ลูกเสือจิตอาสา” บำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ “จิตอาสา ลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ” ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ

SIBA College ร่วมกับ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีหลักสูตรการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 23 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์

รอบรั้วโพธิ์ไทร

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

คำถามที่พบบ่อย
Scroll Up