รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณแก่อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อาสาสมัครดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส คุรุสภา ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ครูยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ และนายกกิตติมศักดิ์สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต้นแบบแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

SIBA College คว้าอันดับ 1 แชมป์ 7 สมัย ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รางวัลชนะเลิศคะแนนสูงสุดประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุทธจรรยาวงษ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

SIBA College ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำถามที่พบบ่อย
Scroll Up