02 939 3000

SIBA College ถวายต้นเทียนพรรษาและหลอดไฟดังแสงสว่างแห่งพระธรรมะ ที่ชาว SIBA ร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และ วันอาสาฬบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีที่ SIBA ยึดถือปฎิบัติ ณ วัดเสมียนนารี

SIBA College ถวายต้นเทียนพรรษาและหลอดไฟดังแสงสว่างแห่งพระธรรมะ ที่ชาว SIBA ร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และ วันอาสาฬบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีที่ SIBA ยึดถือปฎิบัติ ณ วัดเสมียนนารี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์ยุลา อมาตยกุล พร้อมด้วย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ และผู้แทนผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษาภาคไทย และนักศึกษาจีน จากศูนย์ภาษาวัฒนธรรมไทย จีน แห่ง SIBA ที่มาศึกษาที่วิทยาลัยฯ ร่วมถวายต้นเทียนพรรษาและหลอดไฟดังแสงสว่างแห่งพระธรรมะ ที่ชาว SIBA ร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และ วันอาสาฬบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีที่ SIBA ยึดถือปฎิบัติ ณ วัดเสมียนนารี[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1449136417475-602dc0ac-ec5d-7″ include=”1003,1010,998,1007,999,1004,1000,1001,1002,997,1005,1008,1009,1011,1006″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up