02 939 3000

SIBA College จัดโครงการบริษัททัวร์จำลอง FUNNY TOUR เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวการศึกษานอกสถานที่และการฝึกวิชาชีพเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

SIBA College จัดโครงการบริษัททัวร์จำลอง FUNNY TOUR เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวการศึกษานอกสถานที่และการฝึกวิชาชีพเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

SIBA College โดยคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาการท่องเที่ยว จัดโครงการบริษัททัวร์จำลอง จำนวนกว่า 90 คน เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา เที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาทิ วัดถ้ำเสือ สะพานข้ามแม่น้ำแคว รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพไทเสรี ตื่นตาตื่นใจกับตลาดน้ำกองถ่ายค่ายสุรสีห์ และชิว ชิว กับการแวะซื้อของฝากที่ร้านศรีฟ้า นับเป็นการศึกษานอกสถานที่และการฝึกวิชาชีพเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างแท้จริง

Scroll Up