Menu
Menu

SIBA College เปิดตัวประธานสี และมอบธงกีฬาในมหกรรมกีฬา SIBA GAMES ภายใต้ Theme “SIBA Start Up 4.0” เตรียมนำทัพพร้อมสู้ศึกการแข่งขันกีฬาภายใน 14-16 กันยายน นี้

SIBA College เปิดตัวประธานสี และมอบธงกีฬาในมหกรรมกีฬา SIBA GAMES ภายใต้ Theme “SIBA Start Up 4.0” เตรียมนำทัพพร้อมสู้ศึกการแข่งขันกีฬาภายใน 14-16 กันยายน นี้

SIBA College โดย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวประธานสียิ่งใหญ่ในพิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES 2017 ภายใต้ Theme “SIBA Start Up 4.0” ให้กับผู้นำในแต่ละสี โดยแบ่งเป็น อาจารย์ประธานที่ปรึกษา และนักเรียนประธานสี ทั้งนี้ เพื่อเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาภายในและเตรียมพร้อมด้านอื่นๆ ต่อไป

โดยการแข่งขันกีฬาภายใน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และการแข่งขันภายนอกพร้อมพิธีปิดในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามข่าวกีฬา และพิธีปิดสุดอลังการไม่เคยน้อยหน้าใคร ในแบบของ SIBA สนุกและดีกว่าที่คิดได้ทาง www.siba.ac.th

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up