02 939 3000

SIBA College ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

SIBA College ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ ๖ ในนามวิทยาลัยฯ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Scroll Up