02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ ๖

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ ๖

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ ๖ ในนามวิทยาลัยฯ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ภายในวิทยาลัยฯ[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1502169675594-95c0467a-0b34-5″ include=”9530,9531,9532,9533,9534,9535,9536,9537,9538,9539,9540,9541,9542,9543,9544,9545,9546,9547,9548,9549,9550,9551,9552,9553,9554,9555,9556,9557,9558,9559,9560,9561,9562,9563,9564,9565,9566,9567,9568″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up