02 939 3000

พิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณและถวายพวงมาลาแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิทยาลัยฯ

พิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณและถวายพวงมาลาแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิทยาลัยฯ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นักศึกษาและพนักงานทุกฝ่าย ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณและถวายพวงมาลาแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิทยาลัยฯและสมาคม สโมสร ในเครือที่ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ และพระราชทานทุนทรัพย์ดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่อง ดังพระปณิธานของพระองค์ฯ ที่ทรงมุงมั่นในการประกอบพระกรณียกิจด้านการศึกษาของชาติเป็นอย่างต่อเนื่องเสมอมา[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1449134456403-0b158c8d-f5a2-7″ include=”951,958,954,963,948,947,956,962,957,960,949,953,961,964,959,950,952,955″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up