วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดกิจกรรม Foreign Languages Family Meeting #2 ของนักเรียน-นักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

บรรยากาศกิจกรรม Foreign Languages Family Meeting #2 สาขาภาษาต่างประเทศ Foreign Languages ในแบบมันส์ๆ สนุกอย่างสร้างสรรค์ รับขวัญน้องใหม่สาขาภาษาต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ และรุ่นพี่สาขาภาษาต่างประเทศดูแลตลอดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

Scroll Up