02 939 3000

SIBA College ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ

SIBA College ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 4 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาอย่างสูงสุดต่อชาว SIBA สมาคมศิษย์เก่า พ.ส.ต. และ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ

Scroll Up