02 939 3000

SIBA College ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครามผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฯ ครบ 65 ปี ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

SIBA College ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครามผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฯ ครบ 65 ปี ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักการตลาดและประชาสัมพันธ์ ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ครบ 65 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนของโรงเรียน และสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

Scroll Up