วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College เริ่มโครงการ SIBA Private Day ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 และพบกับการแต่งกายของนักเรียน-นักศึกษา SIBA ในแบบ ชิค ชิค คูล คูล ได้ทุกวันพฤหัสบดีตลอดปีการศึกษา 2560

Scroll Up