02 939 3000

SIBA College นำผู้บริหาร และครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉัน-พี่น้อง 60” และพิธีมอบทุนการศึกษา 65 โรงเรียน 21 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ และ 19 โรงเรียนน้อง-จีน ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

SIBA College นำผู้บริหาร และครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉัน-พี่น้อง 60” และพิธีมอบทุนการศึกษา 65 โรงเรียน 21 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ และ 19 โรงเรียนน้อง-จีน ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

SIBA College นำโดยอาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉัน-พี่น้อง 60” และพิธีมอบทุนการศึกษา 65 โรงเรียน 21 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ และ 19 โรงเรียนน้อง-จีน ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับและมอบทุนการศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเห็นถึงความรักระหว่างครูอาจารย์-ลูกศิษย์ที่รัก และความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง โดยมีศิษย์เก่าคุณภาพที่ประสบความสำเร็จจากทั้ง 2 สถาบัน อย่าง นางสาวเรือนขวัญ ขุนวงศ์ ผู้ประกาศข่าวช่องไทยรัฐทีวี และศิษย์ปัจจุบันจาก SIBA อีกมากมายที่เข้าสู่รั้วสถาบันแห่งนี้

Scroll Up