Menu

SIBA College เข้าร่วมกิจกรรม “สิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การป้องการติดเชื้อเอชไอวีโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์” จัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

SIBA College นำครู-อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “สิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การป้องการติดเชื้อเอชไอวีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” จัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระหว่างวันที่ 3–4 มิถุนายน 2560 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นำโดยอาจารย์กรณิศ เกิดสืบมา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐาน พร้อมด้วยนักเรียน จำนวนกว่า 10 คน …เซฟเซ็กซ์ เซฟชีวิต…. “รู้ทันไม่ท้อง”

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up