02 939 3000

SIBA College เข้าร่วมกิจกรรม “สิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การป้องการติดเชื้อเอชไอวีโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์” จัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

SIBA College เข้าร่วมกิจกรรม “สิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การป้องการติดเชื้อเอชไอวีโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์” จัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

SIBA College นำครู-อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “สิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การป้องการติดเชื้อเอชไอวีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” จัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระหว่างวันที่ 3–4 มิถุนายน 2560 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นำโดยอาจารย์กรณิศ เกิดสืบมา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐาน พร้อมด้วยนักเรียน จำนวนกว่า 10 คน …เซฟเซ็กซ์ เซฟชีวิต…. “รู้ทันไม่ท้อง”

Scroll Up