วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร ERC ชั้น 1

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับทุกคนที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน เตรียมพบกับสถานประกอบการ มากกว่า 20 สถานประกอบการ และโอกาสที่พลาดไม่ได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร ERC ชั้น 1

Scroll Up