02 939 3000

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร ERC ชั้น 1

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร ERC ชั้น 1

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับทุกคนที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน เตรียมพบกับสถานประกอบการ มากกว่า 20 สถานประกอบการ และโอกาสที่พลาดไม่ได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร ERC ชั้น 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร ERC ชั้น 1 1 SIBA College

Scroll Up