02 939 3000

SIBA College ต้อนรับคุณวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ ในการเข้าอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว

SIBA College ต้อนรับคุณวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ ในการเข้าอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ให้การต้อนรับคุณวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ ในการเข้าอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว โดยมีทีมวิทยากรจากฝ่ายการโรงแรม SIBA และอาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ ทั้งสนุกกับการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างสิ่งใหม่ๆ ตลอดกิจกรรม

Scroll Up