02 939 3000

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา (โพธิ์ไทร 2015) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี พร้อมใจแสดงสิทธิประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา (โพธิ์ไทร 2015) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี พร้อมใจแสดงสิทธิประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง

สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการนักศึกษา (โพธิ์ไทร 2015) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี พร้อมใจแสดงสิทธิประชาธิปไตยในการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาเข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน และเป็นผู้นำที่ดีแก่น้อง ๆ ชาว SIBA

Scroll Up