02 939 3000

ประกาศจากสำนักบัญชีและการเงิน : เชิญนักศึกษาที่ลงชื่อขอยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30น. ณ ห้องประชุม SIBA Convention

ประกาศจากสำนักบัญชีและการเงิน : เชิญนักศึกษาที่ลงชื่อขอยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30น. ณ ห้องประชุม SIBA Convention

นักศึกษา SIBA ที่ลงชื่อประสงค์ขอยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่และรายเก่า ปวช.กู้ต่อปวส. ทุกชั้นปี ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30น. ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศจากสำนักบัญชีและการเงิน : เชิญนักศึกษาที่ลงชื่อขอยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30น. ณ ห้องประชุม SIBA Convention 1 SIBA College

Scroll Up