02 939 3000

ร่วมส่งแรงใจให้ SIBA College วิทยาลัยฯ แห่งเดียวในประเทศไทย ในการแข่งขัน 2017 National Vocational Students Skills Competition ระหว่างวันที่ 5–9 มิถุนายน 2017 ณ นครหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมส่งแรงใจให้ SIBA College วิทยาลัยฯ แห่งเดียวในประเทศไทย ในการแข่งขัน 2017 National Vocational Students Skills Competition ระหว่างวันที่ 5–9 มิถุนายน 2017 ณ นครหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College เชิญชวนคณาจารย์ และนักเรียนทุกคน ร่วมเชียร์ และส่งกำลังใจให้กับอาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำนักงาน และ 3 ผู้แทนนักศึกษา ปวส.ปี 1/1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายปัญญา แซ่ใช่ นายจิรพัฒน์ เตชะพิทักษ์กุล และนายไททัน อาจวิชัย ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน 2017 National Vocational Students Skills Competition หัวข้อ Regulation on Mobile Internet Application Development Competition ในระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2017 ณ นครหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1496796727846-594008fd-c3dd-5″ include=”8054,8055,8056,8057,8058,8059,8060,8061″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up