วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College นำนักศึกษาปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธาน เปิดกิจกรรมค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ “SIBA 4.0 START UP” ของนักศึกษา ปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยใช้กระบวนการลูกเสือเต็มรูปแบบตามรอยเสือของ ครูเพทาย อมาตยกุล ที่ได้ริเริ่มไว้ และปฏิบัติกันมาต่อเนื่องถึง 37 ปี SIBA สนุกและดีกว่าที่คิด

Scroll Up