02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

SIBA College จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

SIBA College จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษา ปวช.ปีที่ 1 SIBA Freshy BOOM BOOM 2017 โดยมีคณาจารย์ และรุ่นพี่คณะกรรมการนักศึกษา (โพธิ์ไทร) ให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

Scroll Up