02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ จำนวนกว่า 150 คนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่โลกธุรกิจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ SIBA Convention โดยมีอาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา เป็นวิทยากรอย่างอบอุ่น สนุกสนาน …..  SIBA สนุกและดีกว่าที่คิด ….

Scroll Up