02 939 3000

กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหาร 2558 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนรับความรู้การปฎิบัติตนในการศึกษาวิชาทหารอย่างไรให้สนุก

กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหาร 2558 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนรับความรู้การปฎิบัติตนในการศึกษาวิชาทหารอย่างไรให้สนุก

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหาร 2558 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยสมาชิกรักษาดินแดนและพี่ๆ ศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนรับความรู้การปฎิบัติตนในการศึกษาวิชาทหารอย่างไรให้สนุกกับการเรียนรู้ จากท่านวิทยากร อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการและวิทยากรพิเศษจากศูนย์ฝึกวิชาทหาร ให้เกียรติร่วมงานทุกปี

Scroll Up