02 939 3000

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก GUANGXI Teachers Education University หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ในนามศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก GUANGXI Teachers Education University หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ในนามศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ Prof.DENG Yan kui รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ Prof.HUANG Dou คณบดีคณะการศึกษานานาชาติ Prof.LI Xiao คณบดีคณะภาษาต่างประเทศและProf.SHI Ping คณบดีคณะสารสนเทศจาก GUANGXI Teachers Education University หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว การมอบทุนการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรของSIBA และการบริหารจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ซึ่งทั้งสองสถาบันได้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในนามศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559


泰国陕迪拉工商管理学院校长เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี 博士及我校领导对中国广西师范学院领导来访代表团进行热情接待。本次来访的中国领导团有广西师范学院副校长邓艳葵教授,广西师范学院国际文化与教育学院院长黄斗教授,新闻传播学院施平教授,外国语学院李晓教授。两校领导对互派留学生进行短期 、中期和长期交流,向泰国陕迪拉工商管理学院教职工颁发留学奖学金和远程教育等课程进行探讨并开展进一步合作,并巩固两校于2016 年建立中国-东盟职业教育中心的发展成果。

Scroll Up