02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปวช.ปีที่ 3 โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่โลกธุรกิจและการศึกษา”

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปวช.ปีที่ 3 โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่โลกธุรกิจและการศึกษา”

อีกหนึ่งกิจกรรมก่อนที่ลูกๆ ปวช.ปีที่ 3 จะเดินออกจากรั้วสีชมพูแห่งนี้ SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่โลกธุรกิจ และการศึกษา” เพื่อพัฒนาความคิดและเตรียมตนเองสู่โลกธุรกิจในความเป็นจริง โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมตลอดกิจกรรม เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ณ อมรพันธ์ วิลล่า จังหวัดระยอง

Scroll Up