02 939 3000

SIBA College จัดโครงการ “SIBA สมานพลังสามัคคี ทำความดีตามรอยพ่อ” ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

SIBA College จัดโครงการ “SIBA สมานพลังสามัคคี ทำความดีตามรอยพ่อ” ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

SIBA College โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาธุรกิจสถานพยาบาล จัดโครงการ “SIBA สมานพลังสามัคคี ทำความดีตามรอยพ่อ” เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างเรือนพยาบาล บริจาคอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และร่วมทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น และห้องสุขา ตลอดจนสร้างทางเดินที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้แบบ BBL ให้กับน้องๆ ชาวเขาบนดอย โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ เหมือนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานรับมอบสิ่งของ เมื่อวันที่ 27-30 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

Scroll Up