Menu
Menu

SIBA College จัดโครงการ “SIBA สมานพลังสามัคคี ทำความดีตามรอยพ่อ” ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

SIBA College จัดโครงการ “SIBA สมานพลังสามัคคี ทำความดีตามรอยพ่อ” ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

SIBA College โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาธุรกิจสถานพยาบาล จัดโครงการ “SIBA สมานพลังสามัคคี ทำความดีตามรอยพ่อ” เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างเรือนพยาบาล บริจาคอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และร่วมทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น และห้องสุขา ตลอดจนสร้างทางเดินที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้แบบ BBL ให้กับน้องๆ ชาวเขาบนดอย โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ เหมือนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานรับมอบสิ่งของ เมื่อวันที่ 27-30 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up