02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑๐๐ วัน (สตมวาร) ณ สำนักงานเขตจตุจักร

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑๐๐ วัน (สตมวาร) ณ สำนักงานเขตจตุจักร

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยสำนักกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระครบ ๑๐๐ วันแห่งการสวรรคต (สตมวาร) โดยมีผู้อำนวยการเขตจตุจักร ประธานในพิธี พร้อมด้วยประชาชนร่วมใจใส่ชุดไทยจิตรลดา และชุดสีดำไว้ทุกข์ทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สำนักงานเขตจตุจักร

Scroll Up