02 939 3000

SIBA College นำนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ในวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณปากซอยพหลโยธิน 24 และ ลานชุมชน 24 เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้

SIBA College นำนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ในวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณปากซอยพหลโยธิน 24 และ ลานชุมชน 24 เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้

สำนักกิจกรรมนักศึกษาและสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นำนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ในวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณปากซอยพหลโยธิน 24 และ ลานชุมชน 24 เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ และ มีส่วนรับผิดชอบสังคม อันเป็นหน้าที่สำคัญของชาวอาชีวะรุ่นใหม่

Scroll Up