Menu

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จำนวนกว่า 60 คน เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และศึกษาดูงานหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION ภายในวิทยาลัยฯ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up