02 939 3000

SIBA College ให้การต้อนรับผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ZHEJIANG INDUSTRY POLYTECHNIG COLLEGE ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

SIBA College ให้การต้อนรับผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ZHEJIANG INDUSTRY POLYTECHNIG COLLEGE ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Mr. Lin Kewei ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ZHEJIANG INDUSTRY POLYTECHNIG COLLEGE ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในรูปแบบการส่งนักศึกษาจีนมาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ควบคู่กับการจัดประสบการณ์ การทำงานที่ได้มาตรฐาน ตามคำแนะนำจาก กระทรวงศึกษาธิการจีน นับได้ว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับการยอมรับ ในด้านมาตรฐานการจัดกระบวนการเรียนรู้ และประสบการณ์ การทำงานให้แก่นักศึกษาจีน จนเป็นที่ประจักษ์แก่ภาคการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างแท้จริง


我校董事长 อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ 和学校领导对以林克伟副教授为代表的浙江工业职业技术学院访问团进行热情接待,两校就学术和学生交流项目进行协商讨论。我校根据中国教育部的要求建议,展开针对中国留学生的泰国语言文化教育和工作实习实践,并在中国教育界得到广泛认可和良好的口碑,才迎来中国高校频繁来访和交流学习。

Scroll Up