Menu

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานวิชาการ 2016 “ใต้ร่มพระบารมี” SIBA 4.0 Start Up

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมวิชาการ 2016 “ใต้ร่มพระบารมี” SIBA 4.0 Start Up เพื่อให้ครู-อาจารย์ นักศึกษา ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และนำเสนอผลงานทางวิชาการในส่วนของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และสื่อการเรียนการสอน การออกร้านจำหน่ายสินค้า และแสดงผลงานทางวิชาการ อาทิ ผลงานวิจัยของครูผู้สอน และวิจัยสถานศึกษาจากการประกวดสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา โดยครูผู้บริหารของวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยมากเป็นอันดับที่ 3 ของระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย การประมูลสินค้าออนไลน์ การเสนาบัญชีวาไรตี้บัญชี SHOW PROUD โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ ด้วยความรัก ความสามัคคีของครู – นักศึกษาจากทุกกลุ่มวิชา ด้วยการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สมกับการเริ่มต้นของพวกเราประชากรคุณภาพ SIBA ยุค 4.0

ภาพรวมงานวิชาการ SIBA College ประจำปี 2016

ภาพรวมงานวิชาการ SIBA College ประจำปี 2016----------------------------------------------------------เนื่องจากคลิปวิดิโอยาวจึงแบ่งเป็นส่วนๆตามนาทีภาพรวม 00.00 - 00.25ร้านต่างๆ 00.25 - 1.30บูทกราฟิก 1.41 - 1.50รด. ขบวนเสด็จ 1.50 - 2.16แสดงโชว์กราฟิก 2.16 - 3.10

Posted by Jaturawit Oat on Tuesday, December 27, 2016

VDO Credit by Jaturawit Oat [fb : www.facebook.com/JaturawitOat]

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up