02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานวิชาการ 2016 “ใต้ร่มพระบารมี” SIBA 4.0 Start Up

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานวิชาการ 2016 “ใต้ร่มพระบารมี” SIBA 4.0 Start Up

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมวิชาการ 2016 “ใต้ร่มพระบารมี” SIBA 4.0 Start Up เพื่อให้ครู-อาจารย์ นักศึกษา ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และนำเสนอผลงานทางวิชาการในส่วนของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และสื่อการเรียนการสอน การออกร้านจำหน่ายสินค้า และแสดงผลงานทางวิชาการ อาทิ ผลงานวิจัยของครูผู้สอน และวิจัยสถานศึกษาจากการประกวดสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา โดยครูผู้บริหารของวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยมากเป็นอันดับที่ 3 ของระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย การประมูลสินค้าออนไลน์ การเสนาบัญชีวาไรตี้บัญชี SHOW PROUD โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ ด้วยความรัก ความสามัคคีของครู – นักศึกษาจากทุกกลุ่มวิชา ด้วยการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สมกับการเริ่มต้นของพวกเราประชากรคุณภาพ SIBA ยุค 4.0[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1483122635363-685af81b-e11f-0″ include=”6720,6738,6733,6735,6732,6744,6745,6729,6724,6746,6743,6726,6721,6722,6739,6742,6741,6740,6737,6736,6734,6731,6730,6727,6723,6725″][vc_video link=”https://www.facebook.com/JaturawitOat/videos/1355078554512234/” el_aspect=”235″ align=”center”][vc_column_text]VDO Credit by Jaturawit Oat [fb : www.facebook.com/JaturawitOat][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up