วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานวิชาการ 2016 “ใต้ร่มพระบารมี” SIBA 4.0 Start Up

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมวิชาการ 2016 “ใต้ร่มพระบารมี” SIBA 4.0 Start Up เพื่อให้ครู-อาจารย์ นักศึกษา ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และนำเสนอผลงานทางวิชาการในส่วนของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และสื่อการเรียนการสอน การออกร้านจำหน่ายสินค้า และแสดงผลงานทางวิชาการ อาทิ ผลงานวิจัยของครูผู้สอน และวิจัยสถานศึกษาจากการประกวดสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา โดยครูผู้บริหารของวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยมากเป็นอันดับที่ 3 ของระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย การประมูลสินค้าออนไลน์ การเสนาบัญชีวาไรตี้บัญชี SHOW PROUD โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ ด้วยความรัก ความสามัคคีของครู – นักศึกษาจากทุกกลุ่มวิชา ด้วยการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สมกับการเริ่มต้นของพวกเราประชากรคุณภาพ SIBA ยุค 4.0

VDO Credit by Jaturawit Oat [fb : www.facebook.com/JaturawitOat]

Scroll Up