วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ขอเชิญร่วมรับเสด็จ พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ในพิธีประทานทุน “สมเด็จเจ้าฟ้า” และร่วมงานวันวิชาการ SIBA Start Up 4.0 ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559

Scroll Up