02 939 3000

ประกาศจากสำนักบริหารวิชาการ กำหนดการตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศจากสำนักบริหารวิชาการ กำหนดการตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/12/exm59_1.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/12/exm59_2.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/12/exm59_3.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/12/exm59_4.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/12/exm59_5.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/12/exm59_6.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/12/exm59_7.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/12/exm59_8.pdf”]

Scroll Up