วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยศูนย์จัดหางาน (E-Jobs) สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดหางานให้นักศึกษาหารายได้พิเศษ

ศูนย์จัดการงาน (E-Jobs) สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ได้จัดหางานให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจหารายได้พิเศษ และเสริมทักษะการบริการ  อาทิ Dee Catering, Centara grand, The Emerald, Swissotel Nai Lert Park ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากสถานประกอบการต่างๆ ว่านักศึกษา SIBA ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เรียบร้อย และสุภาพอ่อนโยนสมดังมืออาชีพ

Scroll Up