วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดยอาจารย์ จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สมาชิกลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี

Scroll Up