02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ

SIBA  สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ นำโดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่าและนักศึกษา ร่วมพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

Scroll Up