02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA  สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ นำโดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่าและนักศึกษา ร่วมพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1481097059356-83e9e5ab-3441-5″ include=”6558,6559,6560,6561,6562,6563,6564,6565,6566,6567,6568,6569,6570,6571,6572,6573,6574″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up