วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา ณ บริเวณท้องสนามหลวง

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 เข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อาทิ แจกน้ำดื่มให้กับประชาชน , ทำความสะอาดพื้นบริเวณสนามหลวง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน และ 13 ธันวาคม 2559 นำโดย อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

Scroll Up