Menu

SIBA College ร่วมกับ AMARI WATERGATE จัดอบรมให้กับนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมภายใต้หัวข้อ First Step ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฎิบัติจริงในบรรยากาศโรงแรมสุดหรู

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ร่วมกับ AMRI Watergate – Bangkok จัดอบรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาภาควิชาการโรงแรม จำนวน 23 คน ภายใต้หัวข้อ First Step ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริงในบรรยากาศโรงแรมสุดหรู ทุกสาขางาน ได้แก่ งาน F/B งาน Housekeeping งาน FontOffice และงาน Kitchen นอกจากนักศึกษาจะได้ความรู้ความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจที่ชัดเจนว่าทุกคนเลือกเส้นทางอาชีพที่ตนชอบ และเห็นอนาคตของตนที่ชัดเจน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up