วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมกับคณะผู้จัดละคร ฅนทำ คนดู จัดการแสดงวรรณคดี ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม และเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์ โดยมีนักศึกษา ปวช.ปีที่ 2 และ ปวส.ปีที่ 1 ร่วมชมกิจกรรมครั้งนี้อย่างสนุกสนาน

คณาจารย์กลุ่มวิชาพื้นฐาน ร่วมกับคณะผู้จัดละคร ฅนทำ คนดู จัดการแสดงวรรณคดีขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม และเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์  โดยมีนักศึกษาปวช.ปีที่ 2 และปวส.ปีที่ 1 เข้าร่วมชมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างสนุกสนาน ซึ่งนอกจากได้รับความรู้ต่าง ๆ แล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้การถ่ายทอดการแสดงได้อย่างซาบซึ้งในละครวรรณคดีของไทย จากพี่ๆ ทีมงานมืออาชีพอีกด้วย เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION

Scroll Up