02 939 3000

นักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ปีที่ 3 เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ฝ่ายแนะแนว สถานศึกษาเดิม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ปีที่ 3 เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ฝ่ายแนะแนว สถานศึกษาเดิม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักการตลาดและประชาสัมพันธ์ นำนักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ปีที่ 3 เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ฝ่ายแนะแนว สถานศึกษาเดิม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของ SIBA โอกาสนี้ ได้มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานิคม เพื่อประโยชน์และสนุกกับการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเสนานิคม

Scroll Up